Uzaktan Eğitimde Eğitimcinin Rolü ve Sorumlulukları

Uzaktan Eğitimde Öğretmenin Rolü

Uzaktan eğitimde etkileşimin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar esnasında akademik çevreler kampüsteki eğitmenler ve öğrencilerin nasıl iletişim kurduklarını daha yakından incelemişlerdir. Birçok akademisyen, online eğitimde iletişimin daha çok katılımı motive ettiğini hissetmiştir. Uzaktan eğitim alan öğrenciler eğitimlerinde geleneksel yöntemlerle eğitim alanlara nazaran daha fazla sorumluluk taşımaktadır. Bu öğrenciler sınıfta oturup pasif bir şekilde ders dinleyemezler, en az dersi sunan öğretmenler kadar derse katılmak ve karşılıklı etkileşim kurmak zorundadırlar.

Uzaktan eğitim alan öğrenciler, öğretmen bir soru ortaya attığında gerçekten kaliteli düşünceler öne sürer ve güzel bir tartışma ortamı oluştururlar. Buna herkesin katılması beklenir. Uzaktan eğitim alan öğrenciler coğrafi olarak farklı bölgelerde olabilir, fakat eğitmenler bu öğrencileri geleneksel yöntemlerdekini aratmayacak seviyede bir katılım ve etkileşime zorlamaktadır.

Belki kalkan kaşları göremeyeceksiniz, fakat cevap vermeden önce düşünebilme imkanınız olacak.

Aynı odada bulunan biriyle konuşurken, yüz ifadeleri, vücut dili ve ses tonu ile de aranızdaki iletişimi destekleyebilirsiniz. Diğer yandan, online bir konuşmada katılımcı bir cevap vermeden önce ne söyleyeceğini düşünebilir. Bu, utangaç kimseler ya da konuşmadan önce düşünmeyi seven insanlar için oldukça faydalıdır. Sınıfta, tartışmalar esnasında fikirlerini baskın bir şekilde yansıtan insanlar, bu konuları online tartışırken aynı şeyi yapamayacaklardır. Online eğitim programlarında bulunan öğrenciler geriye dönüp daha önce geçmiş olan bir tartışmada neler söylendiğine göz atabilir, ortaya konan fikirleri daha iyi bir şekilde sindirebilirler. Canlı bir konuşmada, yani geleneksel eğitim sınıflarında yapılan tartışmalarda ise konuşmalar kaydedilmediği sürece bu imkansızdır.

Sanal Dünyada Öğretmenin Rolü

Modern teknoloji yazılı materyallerin maliyetini oldukça azaltırken, yayınların hacminde büyük bir artış meydana gelmiş olsa bile hala en pahalı iletişim aracı olmayı sürdürmeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra, birçok yazılı materyal kullanıcılara ulaşmadan önce birçok işlemden geçmek zorundadır.

Bilimsel yayınlar genellikle bir gözden geçirme işlemine tabi tutulur. Sonuç olarak makaleler ve kitapların belli seviyede bir otoriteyi de beraberinde getirdiği söylenebilir. Bir eser ortaya konulduğunda, yayınlanmaya değer olup olmadığı bir gözlemciler grubu tarafından muhakeme edilir. İnternet alanındaki hızlı gelişmeyle birlikte, elektronik yayıncılık oldukça ucuz hale gelmiştir. Ayrıca bu yayınlar tamamen kontrol dışına çıkmıştır.

Öğretmen, eğitici, ders yöneticisi gibi sıfatları olan dersi veren eleman dersi, hazırlayan ekipten olabileceği gibi, sadece konu danışmanı, konusunda eğitme deneyimi olan kişilerden olmalıdır. Ancak, çevrimiçi (online) eğiticinin ortama özgü özellikleri olup bunlar geleneksel öğretmen rolünden farklıdır. Burada, eğitmen, tek ya da ana bilgi kaynağı olmaktan ziyade, öğrenme yöneticisi, kaynak sağlayıcısı ve yol gösterisi rolünü üstlenir. Öğrencinin bilgiyi bulması, anlaması, özümsemesi ve uygulamasında yardımcı olur. Öğrencilerin performansını izler ve dönüt sağlar. İşi, öğrencinin bu faklı öğrenme ortamında en iyi uyumu sağlamasına ve başarılı olmasına yardımcı olmaktır.

Öğretmenin Rolünün Genişlemesi

Çağdaş eğitimde öğretmen, bir yönetici olarak kabul edilmektedir. Bu yönetici öğretmen, özel hedeflerini hazırlamakta, onları en kısa yoldan, az külfetle ve en kısa zamanda gerçekleştirecek şekilde öğrenme kaynaklarını düzenlemektedir. Öğrencilerin de motivasyonlarını yükseltmek için çabalar harcamaktadır. Daha sonra kullandığı yöntemlerin etkinliğini öğrenmek için yaptıklarını değerlendirmektedir. Eğitim teknolojisi, bu görevleri yapmasında öğretmene yardımcı olmaktadır. Böylece eğitim teknolojisi öğretmenin görevlerini genişletirken onu gereksiz işlerden uzaklaştırmaktadır.

 

Web-Tabanlı Öğretimde Öğretmenin Rolü

1. Derse yeni bir bakış açısı ile bakması

Birçok durumda, öğretmen geleneksel sınıf ortamında daha rahat öğretiyorsa etkili uzaktan öğretim kursları için uzaktan öğretime adaptasyon sağlamalıdır.

2. Ders için içerik sağlayıcı olan konumundan çıkıp ders için bir yardımcı konumuna gelmesi

Geleneksel öğretmen bir konserdeki solist gibi iş görür, uzaktan eğitimci ise orkestra şefi gibidir. Uzaktan eğitimde öğretmen öğretilen konuda bilgili olmalı ve öğrencilerin gizli yeteneklerini açığa çıkartabilmelidir.

3. Teknolojiyi kullanırken rahat olması

Tüm uzaktan öğretim çevrelerinde teknoloji öğretmen ve öğrenci arasındaki kritik bağlantıdır. Bu bağlantının etkili kullanımı sistemin güçlü ve zayıf yanlarını anlamaktan geçmektedir. Bu anlama hem teknik yeterliliği hem de kendinden emin olmayı gerektirmektedir.

4. Görsel kontrol olmadan etkili bir şekilde öğretimi sağlayabilmek

Uzaktan eğitimcilerin çok az görsel ipuçları bulunmaktadır. Video ekranlarda dahi görsel taraflar filtrelenmektedir. Uzaktan eğitim programları bu görsel yokluktan

dolayı dinamizmini yitirebilmektedir. Öğretmenler uzaktaki siteden görsel bir bilgi sağlamamaktadırlar.Öğretmen hiçbir zaman öğrencinin uyuklayıp uyuklamadığını, aralarında konuşup konuşmadığını bilmemektedir. Mesafe öğrenciler arasındaki dostça ilişkileri de etkilemektedir.

5. Uzaktaki öğrencilerin yaşam biçimleri hakkında bilgi sahibi olunması ve anlayış gösterilmesi

Değişik coğrafik bölgelerde ya da ülkelerde yaşamak öğretmen ve öğrencileri ortak bir topluluk bağlantısından yoksun bırakmaktadır. Sıkça, öğrencinin deneyimleri, yaşama şartları ve kültürü öğretmene hatta sınıfın diğer üyelerine yabancıdır. Öğretmen etkili olabilmek için öğrencileri anlamaya çalışmalıdır. WWW’deki öğretimsel uygulamalar çok fazladır ve değişik çeşitlerdedir. WWW, öğretmenlere diğer dağıtım sistemlerindeki tuzaklara düşmeden teknolojiyi etkili bir biçimde kullanma imkanı tanımaktadır. WWW’deki özel eğitim programları içerik dağıtımı, program desteği ve geliştirilmiş etkileşim için kullanılabilmektedir.

 

WWW ve Öğretmen İlişkisi

WWW’in öğretmenin yerini alacağı hususu birçok yönden kurumları kaygılandırmıştır. WWW ve diğer karmaşık teknolojiler etkili öğretimsel araçlardır fakat kurumların yerini alamazlar.Örneğin, bir kurum üyesi bir konu hakkında kitap yazdığında o konu hakkında bilinen birçok bilgiyi yeniden ortaya koymuş olacaktır. Bu şekilde birçok kitabın bulunması geleneksel eğitimin önemini azaltmamaktadır. Birçok öğrenci bu kitabı okuyabilir ve içindeki bilgilerin çoğunu öğrenebilir. Bununla birlikte, birçok öğrenci önemli noktaları kaçırabilir ya da okuduğunu yorumlayamayabilir. Etkileşimli olmayan gönderim yöntemleri öğrencinin öğretimden kopmasına neden olabilir. Bu da öğrenmenin başarısızlığa uğraması ile sonuçlanır. Tüm bu hususlar WWW için geçerlidir.

Kaynakça: