Funded Projects

 

Title: Akıllı TV’ler için Hibrid İçerik Öneri Sistemi

Duration: 2013-2015

Responsibility: Coordinator

Supported by: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı & Arçelik (SanTez 1651.STZ.2012-2)

 

Title: Çoklu-Uygulamalı Ortamlar için Kullanıcı Modelleme Sistemi (A User Modeling System for Multi-Application Environments)

Duration: 2012-2014

Responsibility: Coordinator

Supported by: TÜBİTAK (112E111)

 

Title: Havelsan Video Analiz Sistemi (HVAS)

Duration: 2011-2013

Responsibility: Coordinator

Supported by: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı & Havelsan (SanTez 00896.STZ.2011-1)

 

Title: Kişisel Video Bilgi Yönetim Sistemleri için bir Çatı Geliştirilmesi (A Framework for Personal Video Information Management Systems)

Duration: 2008-2011

Responsibility: Coordinator

Supported by: TÜBİTAK (107E234)

 

Title: Kişisel Video Bilgi Yönetim Sistemi (Personal Video Information Management System)

Duration: 2007 - 2009

Responsibility: Coordinator

Supported by : METU (BAP-2007-03-12-01)

 

Title: Middle East Technical University Information Society Technologies - Excellency Center (METU-ISTEC)

Duration: 2006 - 2008

Responsibility: Partner, responsible for work package 1, "Semantic-based Knowledge and Content Systems"

Supported by: TÜBİTAK

 

Title: Realistic Applications of Action Languages for Workflow Management

Duration: 2001-2003

Responsibility: Partner

Supported by: TUBITAK-NSF