Publications:

  • Ö. Dülger, “Project Management Optimization with Constrained Resources using Genetic Algorithms”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi (YAEM 2011), 5-7 Temmuz 2011, Sakarya, Türkiye. Link
  • Ö. Dülger, “Üç Tank Sisteminin Yapay Sinir Ağı ile Modellenmesi ve Bulanık Mantık ile Kontrolü”, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi 2011 Ulusal Toplantısı (TOK 2011), 14-16 Eylül 2011, İzmir, Türkiye.
  • Akkus, M.A.; Karagoz, O.; Dulger, O., "Automated land reallotment using genetic algorithm," Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 2012 International Symposium on , pp.1,5, 2-4 July 2012. Link
  • Ö. Dülger, “Solving Weekly Course Timetabling Problem with Genetic Algorithm and Local Search”, The 3rd International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE 2013), 24-25 Eylül 2013, Kuşadası, Aydın, Türkiye. Link1 - Link2
  • Ö. Dülger, “Predicting Mathematics 1 Course Success by Using Hierarchical Adaptive Network Based Fuzzy Inference System”, Pamukkale J Eng Sci (PAJES), vol. 30, no. 5, pp. 166-173, 2014. Link1 - Link2 - Link3
  • Dulger, O., Oguztuzun, H. and Demirekler, M., "Implementation of the sampling importance resampling particle filter algorithm in graphics processing unit", Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2015 23th, pp. 2195,2198, 16-19 May 2015. Link
  • Dulger, O., Oguztuzun, H. and Demirekler, M., "Parçacık Süzgeci için Metropolis Yeniden Örnekleme Yönteminin Grafik İşleme Biriminde Gerçekleştirimi", 4. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı (BAŞARIM), 2015 1-3 October 2015.
  • Dülger, Ö., Oğuztüzün, H. and Demirekler, M., "Memory Coalescing Implementation of Metropolis Resampling on Graphics Processing Unit", Journal of Signal Processing Systems, 90(3), pp. 433–447, 2018. Link
  • Ö. Dülger and H. Oguztüzün, "Non-coalesced access patterns of global memory load transactions in metropolis resampling implemented on graphics processing unit," 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Izmir, 2018, pp. 1-4. Link